Świąteczne życzenia…

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru przyniesie Wam spokój i radość!

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem, a Nowy Rok

obdaruje Was pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych

świąt Bożego Narodzenia

życzą dzieci i personel

Publicznego Przedszkola „Bajlandia”