Język angielski

Język angielski odbywa się w każdej grupie wiekowej. Dzieci uczą się języka obcego poprzez zabawę i konwersację, a także w oparciu o dialogi i opowiadania nauczyciela prowadzącego. Przedszkolaki poznają wiele piosenek i rymowanek w języku angielskim. Czas trwania zajęć to około 30 minut w grupie dzieci 5,6 letnich i około 20 minut w grupie 3 i 4 latków.

Gimnastyka korekcyjna

To ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe prowadzone pod czujnym okiem instruktora raz w tygodniu w każdej grupie. Gimnastyka korekcyjna to przede wszystkim ćwiczenia: rozwijające, specjalne (korygujące daną wadę), wyprostne, oddechowe i antygrawitacyjne (wydłużające). Atutem naszych zajęć jest indywidualne podejście prowadzącego do każdego dziecka. Czas trwania zajęć w każdej grupie to 30 minut.

Balet

Zajęcia skierowane są do chętnych dzieci. Kształtują one postawę dziecka, równowagę, rozwijają motorykę, koordynację ruchową, wrażliwość muzyczną oraz poczucie rytmu. Ten rodzaj zajęć rozbudza także wrażliwość na piękno i estetykę ruchu. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po pół godziny.

Profilaktyka logopedyczna

Ćwiczenia te służą dzieciom, których mowa budzi zastrzeżenia, jak i tym, które mówią wadliwie. Pełnią one funkcję rozwojową, profilaktyczną i korygującą. Zajęcia odbywają się  dwa razy w tygodniu, mają charakter indywidualny.

Rytmika

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 20 minut w młodszych grupach i 30 minut w grupach starszych. Rytmika prowadzona jest przy akompaniamencie keyboard`u oraz z użyciem różnych instrumentów. Zajęcia obejmują przede wszystkim zabawy i ćwiczenia kształtujące słuch, koordynację ruchową, poczucie rytmu oraz umiejętności choreograficzne. Dzięki wspólnej zabawie z użyciem instrumentów muzycznych dzieci rozwijają swoje zdolności twórcze i manualne.

Nauka tańca

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po pół godziny w każdej z grup. Program obejmuje naukę tańców standardowych (m.in. walc angielski i wiedeński), latynoamerykańskich (m.in. samba, cha cha, jive) i innych (polonez, rock&roll, krakowiak). Podczas uroczystości Dnia Rodziny, która rokrocznie odbywa się w naszym przedszkolu, dzieci mają szansę zaprezentować rodzicom swoje taneczne umiejętności.

Religia

Spotkania katechetyczne odbywają się raz w tygodniu po około 20 minut w grupie czterolatków, 30 minut w grupie pięciolatków i sześciolatków. Zajęcia w przystępny sposób przybliżają dzieciom historie biblijne i tajemnice wiary. Przedszkolaki śpiewają piosenki i słuchają przypowieści biblijnych.