Język angielski

Język angielski odbywa się w każdej grupie wiekowej. Dzieci uczą się języka obcego poprzez zabawę i konwersację, a także w oparciu o dialogi i opowiadania nauczyciela prowadzącego. Przedszkolaki poznają wiele piosenek i rymowanek w języku angielskim. Czas trwania zajęć to około 30 minut w grupie dzieci 5,6 letnich i około 20 minut w grupie 3 i 4 latków.

Gimnastyka korekcyjna

To ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe prowadzone pod czujnym okiem instruktora raz w tygodniu w każdej grupie. Gimnastyka korekcyjna to przede wszystkim ćwiczenia: rozwijające, specjalne (korygujące daną wadę), wyprostne, oddechowe i antygrawitacyjne (wydłużające). Atutem naszych zajęć jest indywidualne podejście prowadzącego do każdego dziecka. Czas trwania zajęć w każdej grupie to 30 minut.

Profilaktyka logopedyczna

Ćwiczenia te służą dzieciom, których mowa budzi zastrzeżenia, jak i tym, które mówią wadliwie. Pełnią one funkcję rozwojową, profilaktyczną i korygującą. Zajęcia odbywają się  dwa razy w tygodniu, mają charakter indywidualny.

Rytmika

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 20 minut w młodszych grupach i 30 minut w grupach starszych. Rytmika prowadzona jest przy akompaniamencie keyboard`u oraz z użyciem różnych instrumentów. Zajęcia obejmują przede wszystkim zabawy i ćwiczenia kształtujące słuch, koordynację ruchową, poczucie rytmu oraz umiejętności choreograficzne. Dzięki wspólnej zabawie z użyciem instrumentów muzycznych dzieci rozwijają swoje zdolności twórcze i manualne.

Nauka tańca

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po pół godziny w każdej z grup. Program obejmuje naukę tańców standardowych (m.in. walc angielski i wiedeński), latynoamerykańskich (m.in. samba, cha cha, jive) i innych (polonez, rock&roll, krakowiak). Podczas uroczystości Dnia Rodziny, która rokrocznie odbywa się w naszym przedszkolu, dzieci mają szansę zaprezentować rodzicom swoje taneczne umiejętności.

Religia

Spotkania katechetyczne odbywają się raz w tygodniu po około 20 minut w grupie czterolatków, 30 minut w grupie pięciolatków i sześciolatków. Zajęcia w przystępny sposób przybliżają dzieciom historie biblijne i tajemnice wiary. Przedszkolaki śpiewają piosenki i słuchają przypowieści biblijnych.