Język angielski

Język angielski odbywa się w każdej grupie wiekowej. Dzieci uczą się języka obcego poprzez zabawę i konwersację, a także w oparciu o dialogi i opowiadania nauczyciela prowadzącego. Przedszkolaki poznają wiele piosenek i rymowanek w języku angielskim. Czas trwania zajęć to  30 minut w grupie dzieci 5,6 letnich i 20 minut w grupie 3 i 4 latków.

Gimnastyka korekcyjna

To ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe prowadzone pod czujnym okiem instruktora raz w tygodniu w każdej grupie. Gimnastyka korekcyjna to przede wszystkim ćwiczenia: rozwijające, specjalne (korygujące daną wadę), wyprostne, oddechowe i antygrawitacyjne (wydłużające). Atutem naszych zajęć jest indywidualne podejście prowadzącego do każdego dziecka. Czas trwania zajęć w każdej grupie to 30 minut.

Zajęcia logopedyczne

Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i zaburzeń wymowy. Mają one charakter indywidualny po przeprowadzeniu badań przesiewowych.

Rytmika

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 30 minut. Rytmika prowadzona jest przy akompaniamencie keyboard`u oraz z użyciem różnych instrumentów. Zajęcia obejmują przede wszystkim zabawy i ćwiczenia kształtujące słuch, koordynację ruchową, poczucie rytmu oraz umiejętności choreograficzne. Dzięki wspólnej zabawie z użyciem instrumentów muzycznych dzieci rozwijają swoje zdolności twórcze i manualne.

Religia

Spotkania katechetyczne odbywają się raz w tygodniu po 30 minut w grupie czterolatków i pięciolatkach, oraz dwa razy w tygodniu po 30 minut w grupie sześciolatków. Zajęcia w przystępny sposób przybliżają dzieciom historie biblijne i tajemnice wiary. Przedszkolaki śpiewają piosenki i słuchają przypowieści biblijnych.

Tytuł