6.30 – 7.30 zabawy dowolne wg zainteresowań (zabawy manipulacyjne konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne), gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, oddechowe, gramatyczne, słuchanie utworów literatury dziecięcej
7.30 – 8.00 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju , praca z dzieckiem zdolnym, zabawy według zainteresowań dzieci
8.00 – 8.30 zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno – porządkowe
8.30 – 9.00 śniadanie
9.00 – 10.00 zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego prowadzone w sali lub na powietrzu,
10.00 – 10.15 zabawy ruchowe, czynności higieniczno – porządkowe
10.15 – 10.45 drugie śniadanie
10.45 – 11.30 zabawy dowolne wg zainteresowań (zabawy manipulacyjne konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne), zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrody
11.30 – 12.00 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju , praca z dzieckiem zdolnym, zabawy swobodne
12.00 – 12. 15  czynności higieniczno – porządkowe
12.15 – 12.45  obiad, czynności samoobsługowe i porządkowe
12.45 – 13.30 zaspokojenie potrzeby relaksu i odpoczynku, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne wg zainteresowań
13.30 – 14.30 zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze
14.40 – 14.45   czynności higieniczno – porządkowe
14.45 – 15.15 podwieczorek, czynności organizacyjne i samoobsługowe
15.15 – 17.30  wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie zdolności, zabawy organizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci (zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne), zabawy i gry planszowe, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, rozchodzenie się dzieci