6.30 – 7.30 zabawy dowolne wg zainteresowań (zabawy manipulacyjne konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne), gry i zabawy dydaktyczne, ćwiczenia ortofoniczne, słuchowe, oddechowe, gramatyczne, słuchanie utworów literatury dziecięcej
7.30 – 8.00 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju , praca z dzieckiem zdolnym, zabawy według zainteresowań dzieci
8.00 – 8.30 zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno – porządkowe
8.30 – 9.00 śniadanie
9.00 – 10.00 zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego prowadzone w sali lub na powietrzu,
10.00 – 10.15 zabawy ruchowe, czynności higieniczno – porządkowe,
10.15 – 10.30 drugie śniadanie
10.30 – 11.40 zabawy dowolne wg zainteresowań (zabawy manipulacyjne konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne), zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrody
11.40 – 11.50 czynności higieniczno – porządkowe
11.50 – 12. 20 obiad
12.20 – 12.30 czynności samoobsługowe i porządkowe
12.30 – 13.00 zaspokojenie potrzeby relaksu i odpoczynku, bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne
13.00 – 13.50 zabawy tematyczne według zainteresowań dzieci, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacer
13.50 – 14.00   czynności higieniczno – porządkowe
14.00 – 14.30 podwieczorek, czynności organizacyjne i samoobsługowe
14.30 – 17.30  wyrównywanie deficytów rozwojowych oraz rozwijanie zdolności, zabawy organizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci (zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne), zabawy i gry planszowe, układanie puzzli, ćwiczenia grafomotoryczne, rozchodzenie się dzieci