Deklaracja Współpracy

Nr 1/2018/2019

pomiędzy:

Publiczne Przedszkole “Bajlandia” Czorsztyńska 3b,  30-665 Kraków

a,

Fundacją Pro Spe
z/s ul. Jabłońskiego 7/7
35-068 Rzeszów

 

Dyrekcja Publicznego Przedszkola “Bajlandia”  wyraża zgodę na współpracę
i otoczenie opieką duchową oraz materialną dzieci z przedszkola prowadzonego przez Przedszkole św. Kamila w Chizabawrze. Opiekunem współpracy zostaje Pani Barbara Jarecka i Pani Joanna Piasecka. Celem współpracy jest propagowanie idei pomocy i wolontariatu wśród dzieci i ich rodziców, organizacja zbiórek rzeczy materialnych i finansowych. Wyznaczony opiekun współpracy zobowiązany jest do informowania Fundacji o prowadzonych działaniach i przekazywaniu wszelkich działań. Fundacja zobowiązuje się do koordynacji działań, promocję placówki na stronie internetowej i w mediach społecznościowych, a także służy radą i pomocą merytoryczną.