Wiosenne zabawy na Stattlera

Dzieci z grup Sówki, Niedźwiadki i Słoneczka powitały wiosnę kolorowym korowodem i konkursem na wiosenną piosenkę. Każda grupa zaprezentowała swoją piosenkę i oryginalny układ ruchowy.  Odbył się także taniec z Marzanną.  Witaj Wiosno!!!