Słoneczka w krainie matematyki

W ostatnie dni ferii zimowych Słoneczka uczestniczyły w projekcie „W krainie matematyki”.  Podczas “bliżejprzedszkolnej” podróży edukacyjnej do KRAINY MATEMATYKI przedszkolaki rozwijały swoje uzdolnienia matematyczne. Przy pomocy kolorowych pingwinków tworzyły zbiory, przeliczały pingwinki. Poznały figury: kwadrat, prostokąt i koło oraz utrwalały liczenie do trzech.