Pasowanie Słoneczek

Dzisiaj nasze Słoneczka zostały uroczyście pasowane na przedszkolaków. Program uroczystości zawierał zarówno właściwą ceremonię pasowania, jak i zabawy plastyczne i taneczne z rodzicami.