Pożegnanie z Ciocią Lidzią

Dzisiaj, 15 września Ciocia Lidzia ostatni raz była w naszym przedszkolu, jej odejście jest związane z powrotem w rodzinne strony. Rodzice, dzieci, koleżanki z grona pedagogicznego i Pani