REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 ZAKOŃCZONA – O WYNIKACH INFORMUJEMY TELEFONICZNIE

Kryteria przyjęcia do przedszkola:

Obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z nimi w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Podstawą przyjęcia Dziecka do przedszkola będzie zawarcie przez rodziców umowy o świadczenie usług przez Publiczne Przedszkole “Bajlandia”.  Publiczne Przedszkole „Bajlandia” nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej systemem Formico.

GRUPA 2,5LATKÓW W PRZEDSZKOLU

Szanowni Państwo!

Mamy jeszcze 4 wolne miejsca w grupie 2,5 latków dla dzieci urodzonych w styczniu lub lutym 2019 r.