REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024 – zakończona.

Terminy rekrutacji:
– składanie wniosków 01 – 31 marca 2023 r,
– weryfikowanie wniosków do 14 kwietnia 2023 r.
-ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych (pracownik przedszkola zadzwoni z informacją do każdej osoby, która złożyła wniosek) – 14 kwietnia 2023 r.
-podpisywanie umów 17 – 28 kwietnia 2023 r.

Rekrutacja uzupełniająca:
– przejmowanie wniosków od 15 do 28 czerwca 2023 r,
– ogłoszenie listy przyjętych i nieprzyjętych – 28 czerwca 2023 r.
– podpisywanie umów 29 – 30 czerwca 2023 r.

Podstawą przyjęcia Dziecka do przedszkola jest zawarcie przez Rodziców/ Opiekunów prawnych umowy o świadczenie usług przez Publiczne Przedszkole “Bajlandia”.