Kółko plastyczne

W naszym przedszkolu w deszczowy wrześniowy czwartek odbyły się pierwsze zajęcia Koła plastycznego.
Tematem zajęć była “Pocztówka z wakacji”, a zadaniem dzieci było dokończenie obrazu, który same wybrały. Efekty są wspaniałe, a zarówno dzieci jak i prowadzące nie mogą doczekać się kolejnego spotkania.
Zajęcia plastyczne są bardzo ważne dla dzieci w wieku przedszkolnym, a oto ich wybrane zalety.
WPŁYW ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH NA ROZWÓJ DZIECKA:
-zajęcia tego typu są źródłem  zdobywania wiedzy o otaczającym świecie;
-dają możliwość kreatywnego działania i ekspresji;
-wywołują radość i są sposobem na dobrą zabawę;
-przygotowują rękę do pisania w późniejszym etapie edukacji;
-kształtują wrażliwość na piękno, poczucie estetyki, pamięć wzrokową, cierpliwość i sprawność manualną;
-dzieciom nadpobudliwym zajęcia dają możliwość rozładowania napięcia;
-dla dzieci nieśmiałych mogą być sposobem na rozwijanie poczucia wartości, przełamywania niepewności i strachu.