Słoneczka w bibliotece…

 Słoneczka wzięły udział w lekcji bibliotecznej pt. “Odkryj w sobie artystę”, której celem było poznanie sylwetki twórczej Stanisława Wyspiańskiego.