Rada Rodziców

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola  “Bajlandia”:

Przewodnicząca Rady Rodziców: Pani  Magdalena Polakiewicz – Szęklewska

Zastępca: Pani Anita Talar

Sekretarz: Pani Beata Kukuła

Skarbnik: Pani Agnieszka Zielińska 

W składzie zespołu Rady Rodziców znajdują się także:

Pani Katarzyna Piąstka,

Pani Katarzyna Bębenek,

Pan Wojciech Zieliński