Rekrutację na rok 2017/2018
rozpoczynamy od dnia: 1 marca 2018 r.

Serdecznie zapraszamy.

Publiczne Przedszkole „Bajlandia” przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

Podstawą zapisania Dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy przyjęcia Dziecka do przedszkola.

Dzieci mogą być przyjmowane w trakcie roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.