REKRUTACJĘ NA KOLEJNY ROK SZKOLNY ROZPOCZYNAMY OD 1 MARCA 2021 r.

Kryteria przyjęcia do przedszkola:

Obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z nimi w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

W tej zakładce od 1 marca będzie można pobrać wniosek o przyjęcie do przedszkola. Wypełniony wniosek prosimy odesłać pocztą elektroniczną na adres-mail: bajlandia@interia.eu  lub złożyć osobiście w siedzibie przedszkola. Wnioski należy przesyłać do 31 marca 2021 r. Z uwagi na obowiązujący reżim sanitarny nie organizujemy w tym roku dni otwartych przedszkola. Po analizie wniosków, podczas posiedzenia komisji rekrutacyjnej, będziemy dzwonić do wszystkich osób, które brały udział w rekrutacji z informacją czy Dziecko dostało się do przedszkola.  Informacje o wynikach rekrutacji będziemy przekazywać Państwu po 15 kwietnia 2021 r. Podstawą przyjęcia Dziecka do przedszkola będzie zawarcie przez rodziców umowy o świadczenie usług przez Publiczne Przedszkole “Bajlandia”.  Publiczne Przedszkole „Bajlandia” nie bierze udziału w rekrutacji elektronicznej systemem Formico.

GRUPA 2,5LATKÓW W PRZEDSZKOLU

Szanowni Państwo!

Od września 2021 roku planujemy utworzyć grupę 2,5latków,Dzieci urodzone na początku 2019 r.  Wypełnione wnioski, do planowanej grupy  należy składać w rekrutacji marcowej: na adres mailowy: bajlandia@interia.eu lub osobiście w siedzibie przedszkola.