Rekrutację na rok 2019/2020
rozpoczynamy od  01 marca 2019 r. 

 

Od o1 marca do 31 marca – w ramach rekrutacji wewnętrznej – będziemy podpisywać umowy  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Warunkiem podpisania umowy jest złożenie deklaracji do 28 lutego.

Od 1 kwietnia 2019 r. w miarę wolnych miejsc będziemy podpisywać umowy z Rodzicami dzieci spoza przedszkola.

Publiczne Przedszkole „Bajlandia” przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  Podstawą zapisania Dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy przyjęcia Dziecka do przedszkola.

Dzieci mogą być przyjmowane w trakcie roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.