Od 02 – 31 marca 2020 r. będzie trwało składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Serdecznie zapraszamy kandydatów na przyszłych przedszkolaków “Bajlandii” wraz z rodzicami na zapoznanie się z  przedszkolem podczas dnia otwartego 26 lutego w godzinach: od 9.00 do 11.00, a jeśli ktoś nie ma możliwości odwiedzić nas rano to zapraszamy po południu w godzinach od 15.00 do 17.00

Publiczne Przedszkole „Bajlandia” przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  Podstawą przyjęcia Dziecka do przedszkola jest zawarcie przez rodziców umowy o świadczenie usług przez Publiczne Przedszkole “Bajlandia”.