REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 rozpocznie się 1 marca 2022 r.

Kryteria przyjęcia do przedszkola:

Obowiązuje pięć odgórnych kryteriów ustawowych. Są one brane pod uwagę we wszystkich przedszkolach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego. Zgodnie z nimi w pierwszej kolejności do przedszkola dostanie się:

  • dziecko z rodziny wielodzietnej,
  • dziecko z niepełnosprawnością,
  • dziecko, którego rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawnością,
  • dziecko, które wychowuje tylko jeden z rodziców,
  • dziecko, które wychowuje się w rodzinie zastępczej.

Podstawą przyjęcia Dziecka do przedszkola jest zawarcie przez rodziców umowy o świadczenie usług przez Publiczne Przedszkole “Bajlandia”.