Od 02 – 31 marca 2020 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 będzie trwało składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kolejność składania wniosków nie ma znaczenia. 

W związku z przedłużeniem zamknięcia przedszkola do świąt Wielkanocnych, wniosek należy przesłać na adres email: bajlandia@interia.eu do dnia 31 marca. O wynikach rekrutacji będziemy informować telefonicznie od 24 kwietnia.

Publiczne Przedszkole „Bajlandia” przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  Podstawą przyjęcia Dziecka do przedszkola jest zawarcie przez rodziców umowy o świadczenie usług przez Publiczne Przedszkole “Bajlandia”.