Rekrutację zewnętrzną na rok 2019/2020
rozpoczynamy od 01 marca 2019 roku w godzinach od 9.00 do 17.00 w budynku przy Czorsztyńskiej 3 b lub Stattlera 26. 

W lutym – w ramach rekrutacji wewnętrznej – będziemy podpisywać umowy  o kontynuację nauki w przedszkolu naszych wychowanków.  Umowy w rekrutacji wewnętrznej będą podpisywane do 28 lutego 2019 r.

Od 1 do 29 marca 2019 r. w godzinach od 9.00 do 17.00 w ramach rekrutacji zewnętrznej będziemy przyjmować deklaracje zapisu dziecka na rok szkolny 2019/2020. Informacje o wynikach rekrutacji zewnętrznej będą dostępne w budynku głównym Publicznego Przedszkola “Bajlandia”  ul. Czorsztyńska 3 b od dnia 15 kwietnia 2019 r.

Publiczne Przedszkole „Bajlandia” przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  Podstawą zapisania Dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy przyjęcia Dziecka do przedszkola.

Dzieci mogą być przyjmowane w trakcie roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.