Rekrutację na rok 2018/2019
rozpoczynamy od  01 marca 2018 r. 

Informujemy, iż rozpoczęliśmy dla dzieci uczęszczających  do naszego przedszkola wewnętrzną rekrutację na rok szkolny 2018/2019.

Prosimy o pobranie deklaracji u wychowawcy grupy i złożenie najpóźniej do dnia 28 lutego.

Od o1 marca do 31 marca – w ramach rekrutacji wewnętrznej – będziemy podpisywać umowy  o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2018/2019.

Warunkiem podpisania umowy jest złożenie deklaracji do 28 lutego.

Od 3 kwietnia 2018 r. w miarę wolnych miejsc będziemy podpisywać umowy z Rodzicami dzieci spoza przedszkola.

Publiczne Przedszkole „Bajlandia” przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  Podstawą zapisania Dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy przyjęcia Dziecka do przedszkola.

Dzieci mogą być przyjmowane w trakcie roku szkolnego, jeżeli przedszkole dysponuje wolnymi miejscami.