REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 ZAKOŃCZONA!

 Publiczne Przedszkole „Bajlandia” przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  Podstawą przyjęcia Dziecka do przedszkola jest zawarcie przez rodziców umowy o świadczenie usług przez Publiczne Przedszkole “Bajlandia”.