REKRUTACJĘ NA KOLEJNY ROK SZKOLNY ROZPOCZYNAMY OD 1 MARCA 2021 r.

 Publiczne Przedszkole „Bajlandia” przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  Podstawą przyjęcia Dziecka do przedszkola jest zawarcie przez rodziców umowy o świadczenie usług przez Publiczne Przedszkole “Bajlandia”.