6.30 -7.30 zabawy dowolne wg zainteresowań (zabawy manipulacyjne konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne)
7.30 – 8.00 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju , praca z dzieckiem zdolnym
8.00 -8.15 zestaw ćwiczeń porannych, czynności higieniczno – porządkowe
8.15 -9.00 śniadanie
9.00 -10.00 zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego
10.00 -10.15 zabawy ruchowe, czynności higieniczno – porządkowe
10.15 -10.45 drugie śniadanie
10.45 -11.00 zabawy dowolne wg zainteresowań (zabawy manipulacyjne konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne)
11.00 -11.30 zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrody
11.30 -12.00 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju , praca z dzieckiem zdolnym
12.00 -12.15 czynności higieniczno – porządkowe
12.15 -12.45 obiad
12.45 -13.30 bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, zabawy tematyczne wg zainteresowań
13.30 -14.30 zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, obserwacje przyrodnicze
14.30 -14.45 czynności higieniczno – porządkowe
14.45 -15.15 podwieczorek
15.15 -15.45 indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju , praca z dzieckiem zdolnym
15.45 -17.30 zabawy dowolne wg zainteresowań (zabawy manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne).