Konkurs nie tylko dla Niedźwiadków

Szanowni Państwo!

Zachęcamy do wzięcia udziału w rodzinnym konkursie:

„Jan Paweł II w oczach dziecka”

1. Technika pracy dowolna: wykorzystajcie to, co macie w swoich domach,

2. Forma pracy: płaska (na kartce)

3. Termin przesyłania prac: do 26 kwietnia.

4. Prace (zdjęcie/skan) przesyłamy na adres

e-mail: niedzwiadkibajlandia@gmail.com

5. Wszystkie prace konkursowe pojawią się majowej gazetce “Wieści z Bajlandii”

*prosimy, aby prace były w miarę możliwości wykonane przez dzieci