Rada Rodziców

Rada Rodziców Publicznego Przedszkola  “Bajlandia”: Przewodnicząca Rady Rodziców: Pani  Magdalena Polakiewicz – Szęklewska Zastępca: Pani Anita Talar Sekretarz: Pani Beata