Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania

Pożegnanie Misiów

Ktoś mądry powiedział kiedyś, że najważniejsze chwile w życiu składają się z powitań i pożegnań. Właśnie taki czas przyszedł w życiu Misiów…. Nie tak dawno witaliśmy się – był