Słoneczka w wirze sylabkowym

Słoneczka z nową siłą od początku nowego roku przystąpiły do kolejnych zajęć z sylabkami w roli głównej. Dzieci potrafią już powtórzyć i rozpoznać sylaby PA, PO, PU, PE, PI, PY. Uczymy się